Projektering

Vi utför dagligen projekteringsuppdrag åt infrastrukturägare, landsting, kommuner, kommunala bolag, energibolag, telekombolag och ekonomiska fiberföreningar där vi ofta har en ledande funktion med att ta fram olika lösningar utifrån uppdragsgivarens behov.

Kundprojektering

Vi utför årligen över 5000 kundprojekteringar av villor med vårt egenutvecklade och digitala projekteringsverktyg. Det digitala underlaget från kundprojekteringen följer sedan genom hela processen fram till slutdokumentationen.

Projektledning

Vi erbjuder operatörer och nätägare hjälp med projektledning i driftprojekt för flyttning, omskarvning och omläggning av befintliga kanalisations- och fibernät.

Håltagning

Med våra vattenkylda diamantverktyg kan dammbildningen i det närmaste elimineras helt – vilket är särskilt viktigt vid tex ombyggnader av driftsatta noder. Dessutom blir placering och dimensionering exakt, ingen eller liten efterlagning behövs.

Fiberförläggning

Vi förlägger fiberkablar från 1 mm till 25 mm i diameter i samtliga typer av kanalisation. Vi använder oss av de senaste blåsmaskinerna som är hydraldriva för längder mellan 2500-3000m. Vid krav på längre förläggningslängder så flottar vi kabeln och klarar då hela längder upp till 8000m.

Fiberskarvning

Våra fibertekniker är certifierade och behärskar de flesta förekommande kabeltyper, skarvboxar och odf:er på marknade. Vi är certifierade för skarvning av sjökabel och OPGW.

Mätning

Vi har de senaste instrumenten från marknadsledande leverantörer och utför dagligen dämpnings- och otdr-mätningar inklusive dokumentation med foto på kontakten.

Drift

Vi är en av få entreprenörer som har tillräckligt med resurser såväl personellt som maskinellt för att 24/365 kunna erbjuda kvalificerade drifttjänster för fellokalisering, omkoppling och omskarvning i befintliga kanalisations- och fibernät.

Fastighetsnät

Vi erbjuder byggherrar, fastighetsägare och brf:er kostnadseffektiva lösningar för investering i ett nytt framtidssäkert fiberoptiskt fastighetsnät. Vi samarbetar med marknadens bästa materialleverantörer.

Villanät

Vi erbjuder samfällighets-, villa och vägföreningar i radhus- och villaområden kostnadseffektiva lösningar för investering i ett nytt framtidssäkert fiberoptiskt villanät.

Helhetslösningar

Vi är inte bara bra på att bygga fibernät. Vi erbjuder oss också att leverera helhetslösningar där vi ansvarar för alla ingående arbeten, från projektering till färdig anläggning.

Kabelsystem

Vi har helhetslösningar för alla sorters kabelsystem och kan också hjälpa till med att komplettera ett redan befintligt kabelsystem. Våra montörer är certifierade och har stor erfarenhet inom de flesta kablar som har förekommit och som förekommer på marknaden.